Fra Stormoio følger du bratt, skilta sti oppover langs Trolldalsbekken. Videre på sørsida av Småtjønnan. Fra Sirijordsaksla tar du vestover. Vardinga går litt nord for ryggen, men det er også fint å følge ryggen vestover (dette gjelder særlig tidlig/seint i sesongen da det kan være svært glatte partier nord for ryggen). Følg ryggen fra nordøst opp til toppen. Fra Vistkjerringakan du fortsette sørover til Litlskardtind (1182).

Spor til GPS Last ned gpx fil

Holmen gård Åpnes i ny fane tilbyr overnatting. Det er fint å telte både ved Stormoio og Småtjønnan.

Adkomst

Følg skilting mot flyplass fra E6 i Mosjøen. Fortsett videre sørover (totalt ca 16 km) og følg skilting mot Eiterådal. Fortsett på skogsbilvegen etter Holmen gård, ved brua østover fortsetter du rett fram (skiltet Stormoio) 1 km.

På veg opp mot Vistkjerringa. Foto Anne Krutnes.