Ny parkeringsplass i Masterdalen åpnes høsten 2018. Avkjørsel er foreløpig ikke skiltet, men ligger på høgeste punkt mellom Bjørnstokktunellen og Målvikhammartunellen. Stia blir skiltet i forbindelse med at parkeringsplassen åpnes. Følg skiltet sti opp mot fjellet. Når stia kommer ut av skogen er den merka med granstaur på myrene og varda på fjellet til den møter gammel sti fra Bekkevoll. Stia går deretter litt ned. Her er stia litt vanskelig å få øye på, men den krysser dalen rett over. Helgeland Kraft har en ATV veg gjennom denne lille dalen – den skal du ikke følge! Følg delvis synlig sti (obs – på gamle kart er stitraseen tegnet inn for høyt) opp til Bjørnstokkvatnan.

Fiskekort for Bjørnstokkvatnans vestre sider kjøpes hos John Borkamo (992 45 741) og for de østre hos Eivind Antonsen (416 02 047).

Spor til GPS.

Adkomst
Parkering i Masterdalen.

Adkomst med kollektivtransport
Buss fra Brønnøysund eller Trofors.