Fra Strompdalsgården følger du stia ned mot Breivasselva. Etter brua fortsetter du stia drøye 100 meter. Vintervegen/sti til Nedre Breivatn er skiltet oppover og følger en gammel hesteveg som ble bygd som nødarbeid på 20-tallet. Traseen går opp gjennom gammel granskog før den når de mere åpne fururabbene. Når du kommer opp av skogen er stia mindre synlig, men det er delvis vardet. Når du har passert bekkedalen sør for høyde 248 tar du sørøstover mot tjønn 310 og videre mot gamma. Både ved tjønn 310 og gamma er det fine teltplasser og fisken biter villig i Nedre Breivatnet!

Spor til GPS Last ned gpx fil