Fra Stormoio følger du skilta sti oppover langs Trolldalsbekken. Stia er bratt, men grei å følge. Videre på sørsida av Småtjønnan. Fra Sirijordsaksla tar du vestover. Det er noe varding på nordsida av ryggen, men det er også fint å følge selve ryggen vestover (dette gjelder særlig tidlig/seint i sesongen da det kan være svært glatte partier nord for ryggen). Hvis du ikke planlegger en topptur på Vistkjerringa eller Litskardtind går du mellom disse to toppene  følger ryggen vestover mot Dåeriesåårke (ikke vardet). Videre ned mot Henriksvatnet. Ned gjennom Henriksdalen er det noen enkeltvarder. Langs Henriksdalselva går du i det slake draget mellom 300 og 400 meter. Over mot høyde 278 og ned til brua over Grunnvasselva. Herfra er det delvis vardet ned til stia og den gamle innmarka ved Lomsdalsgården.

Alternativ rute er mellom Vistmannen og Vistkjerringa, følg østsida av Søre Vistvatnet og fortsett mot Dåeriesåårke og Henriksvatnet. En fin, men krevende og stedvis luftig avstikker er topptur på Vistmannen. Den bestiges enklest via ryggen fra øst.

Spor til GPS Last ned gpx fil

Holmen gård tilbyr overnatting og det er fine teltplasser ved Småtjønnan, i Henrikdalen og på den gamle innmarka ved Lomsdalsgården.

Adkomst

Følg skilting mot flyplass fra E6 i Mosjøen. Fortsett videre sørover (totalt ca 16 km) og følg skilting mot Eiterådal. Fortsett på skogsbilvegen etter Holmen gård, ved brua østover fortsetter du rett fram (skiltet Stormoio) 1 km.