Fra parkeringsplassen ved Sandvikbakken i Eiterådalen følger du godt synlig (skiltet), men bratt sti innover mot Skjørlægda. Følg skilting mot Fjellgården. Fjellgården ble fraflytta i 1919. Våningshuset er det eneste bevarte bygget. Siden tidlige 2000-tall har Mosjøen VGS, «landbruksskolen» slått innmarka. Turen til Fjellgården er 2,2 km og fra innmarka er det fabelaktig utsikt sørover mot Visttindan. Fjellgården eies av Statskog og står åpen. Her finner du både gass og ved for enkel overnatting.

Fra Fjellgården fortsetter du på sti forbi hytta og etter drøye 500 meter tar du av sørvestover og fortsetter på lite synlig sti mot Tåletjønna. Gå over hengebru over Fjellskardelva og fortsett videre sørover, stort sett stiløst, mot Sæterskardhytta. Ca 4. km totalt fra Fjellgården. Sæterskardhytta ble oppført under arbeidet med telegraflinje mellom Vefsn og Brønnøy/Visten. Hytta eies av Statskog, står åpen og tilbyr enkel overnatting.

Kryss Sæterskardbekken og fortsett sørover, stort sett stiløst, mot bru over Finnbruforsen (Storvasselva). Etter brua tar du østover over myrene til du møter godt synlig sti mot Liltvasshytta (Vefsn jeger- og fisk). Her kan du enten gå opp til Litlvasshytta (knappe 1 km fra stimøtet) eller tilbake til parkering. Litlvasshytta leies ut og både Litlvatnet og Storvatnet er gode fiskevatn. Fra Litlvasshytta til parkeringsplass Sandvikbakken er det ca 7 km på godt synlig sti. Fra Litlvatnet kan du også ta en avstikker til krigsminnesmerket i Oladalen. Oladalshytta er en rekonstruksjon av hytta som motstandsbevegelsen brukte under våpentransportene mellom Visten og Eiterådalen under andre verdenskrig. For å komme til hytta følger du bekken som renner inn i Litlvatnet fra sør (delvis synlig sti).

Spor til GPS Last ned gpx fil

Holmen gård Åpnes i ny fane i Eiterådalen tilbyr overnatting.

Adkomst

Følg skilting mot flyplass fra E6 i Mosjøen. Fortsett videre sørover (totalt ca 16 km) og følg skilting mot Eiterådal. Etter ca 10 km kommer du fram til parkering med informasjon og utedo.