Fra parkeringsplassen følger du godt synlig (skiltet), men bratt sti innover mot Skjørlægda. Følg skilting mot Litlvatnet. Stia er godt synlig og går i skogen langs Skjørlægdelva.

Litlvasshytto står på den gamle innmarka til husmannsplassen som ble tatt opp i 1862. Drifta varte ikke så lenge og plassen ble etterhvert brukt som skogstue for Nesbruket. Under andre verdenskrig ble stua flytta til Oladalen der den brant opp. Den gamle stallen ble bygd om til hytte. Hytta som står der nå er bygd i 1997 etter mal av den gamle stallen.

Spor til GPS Last ned gpx fil

Både Litlvatnet og Storvatnet lengre nord i dalen er fine fiskevann!

Litsvasshytto er låst og leies ut av Vefsn jeger- og fiskeforening.

Adkomst

Følg skilting mot flyplass fra E6 i Mosjøen. Fortsett videre sørover (totalt ca 16 km) og følg skilting mot Eiterådal. Etter ca 10 km kommer du fram til parkering med informasjon og utedo.