Start fra den store parkeringsplassen på Tosfjellet (ca 1 km øst for Tosentunnelen). Du får en lang og sammenhengende stigning opp Vesterfjellet, men når denne er unnagjort blir det rimelig greit terreng videre. Gå først til sørøstsida av tjønn 716. Passasjen forbi tjønn 716 er vanskelig tidlig på sesongen på grunn av snø og en skavel som må passeres på veg ned mot tjønna. Fra tjønn 716 fortsetter du nordover til østsida av Nedre Jordbruvatnet. Videre langs kanten av Nedre- og Øvre Jordbruvatnet og så nordover til målet på sørvestsiden av Elgviddvatnet. Dette turforslaget følger ikke sti/eller varding, du kan finne noen varder på østsiden av elva som renner ut av Nedre Jorbruvatnet ellers ingen.

Spor til GPS Last ned gpx fil

Adkomst

Stor parkering på Tosfjellet, ca 1 km øst for tunnelen. Ca 14 km fra E& ved Brenna «Tosenkrysset» pg ca 73 km fra kryss Kystriksvegen ved Skillebotn.

Adkomst med kollektivtransport

Buss fra Brønnøysund eller Trofors.