Breivasstind er med sine 1224 meter Brønnøys høgeste topp. På godværsdager er utsikten fantastisk over fjord og fjell. Turen starter på havnivå og er med sine omlag 12 km en veg, en krevende tur som man ikke bør legge ut på i dårlig vær eller med dårlig sikt. Turen passer både for fjellski og toppturski. Ved trygg is kan man gå over Nedre Bjørnstokkvatn, hvis isen ikke er trygg må elva vades.

Reindriftas flyttlei fra vinter- til sommerbeite går forbi Bjørnstokkvatnan over ryggen mot Breivasstind, før den fortsetter videre mot Elgvidda. Passasjen forbi Bjørnstokkvatnan og Breivasstind er et kritisk punkt fordi passasjen er svært trang. Vis hensyn dersom du møter rein under flytting. Legg om ruta. Kommer du midt i en flokk kan du sette deg ned. Ha alltid hunder i band!

Breivasstind møter deg som et vakkert syn når du kommer opp fra Masterdalen. Foto Carl Norberg.
Rein på veg mot sommerbeite. Foto: Ole Henrik Kappfjell.

Fra parkeringsplassen følger du sommertrasé opp lia mot Arntflåget. Når du kommer opp tar du rett nordover mot Gallernebben der sommertraséen fortsetter nordøstover. Følg ryggen opp mot Gallernebben og videre mot Nedre Bjørnstokkvatn. Kryss Nedre Bjørnstokkvatn. Dersom isen er utrygg må du vade elva. Elva er som regel lettest å vade ved Nedre Bjørnstokkvatns utløp. Følg ryggen opp mot Kaffevatnet og videre ryggen forbi høyde 641 og opp mot toppen.

Husk at på toppturer har du ansvar for din egen sikkerhet. Sjekk skredfaren på varsom.no og hold deg unna skredfarlig terreng.

Adkomst
Parkering i Masterdalen.

Adkomst med kollektivtransport
Buss fra Trofors eller Brønnøysund.