Breivasselva kan være vanskelig å vade i perioder med høg vannføring (snøsmelting/mye regn) og man bør da velge østsida av Nedre Breivatnet på veg fra Bjønnstokkvatnan.

Det er verken synlig sti eller vardet. Fra Midtre Breivatnet går man øst for høyden 445 og følger sida ned mot Nedre Breivatn. Etter hvert blir det noe synlig tråkk langs østsida av Nedre Breivatn, men det er ingen sammenhengende sti.

Spor til GPS Last ned gpx fil