Ikke at det ikke er tungvint nok å komme inn i Tettingsdalen. Her, som de fleste steder i nasjonalparken, må du stige flerfoldige høydemetere før du er oppe i selve dalen. Men har du først kommet inn, kan du la beina subbe gjennom et lettgått, svakt duvende skogsterreng av åpen skog og lange myrflater.

Tettingsdalen ligger utenfor nasjonalparken. Dette er da heller ikke noe uberørt dalføre. Tettingsvatnet er regulert med blant annet en demning i nordenden.

Du kan likevel ha storslagne naturopplevelser i dalen. Steile fjellsider og viltvoksende, dels gammel skog gir Tettingsdalen akkurat nok villmarksstemning. En stemning som ikke blir dårligere av at sjansen for å møte folk på din vei gjennom dalen, faktisk er forsvinnende liten.

Du kan komme til Tettingsdalen på flere måter. Den vanligste ruta går kanskje fra Langfjorden i vest. Herfra leder bratt sti eller anleggsvei (rørgate) opp gjennom skogen før vennlig sti tar deg inn den siste biten mot Tettingsvatnet. Forbi vestsiden av selve vannet kan det lønne seg å gå høyt i terrenget. Området i vannkanten er ganske kronglete.

Alternativt kan du ta båt inn fjordarmen Storbørja og gå direkte opp i Tettingsdalen herfra. Ruta følger relativt synlig sti og tar deg blant annet forbi Tettingsfossen, et av de høyeste vannfallene i nasjonalparken.

Veien videre

Om du vil utforske nasjonalparken østover, byr Lappskardet på det beste rutealternativet. Opp dit går det ingen sti, men skardet er enkelt å finne. Enkleste oppstigning er i dalsiden rett sør for selve skardet. Herfra kan du gå videre mot Breivatnan, Strompdalen og Lomsdalen.

Du kan også krysse direkte over mot Sæterdalen og Strompdal gjennom et skard øst for Åkerhaugen.

Overnattingsmuligheter

Midt i Tettingsdalen står en skogsstue som eies av Helgelandskraft. Denne har seks sengeplasser og står åpen. Vær klar over at den kan være holdt av i forbindelse med jakta.

Ellers byr både dalbunnen og dalsidene på en rekke nydelige teltplasser.