Av en eller annen grunn er Sørvassdalen relativt lite besøkt av turfolket, på tross av at det ligger nær byen Mosjøen, er rimelig lett å oppsøke og byr på mangfoldige naturopplevelser.

Det nord-sør-gående dalføret ligger lunt mellom golde fjellområder og er en frodig vei inn i nasjonalparken nordfra. Sørvasselva renner gjennom hele dalen og har forma et landskap som i dag består av små og store skoger, vann og myrflater, fra Hundålvatnet i nord til Innertjørnan i sør.

Her inne finner du frodig og vakker natur. Dyrelivet er variert og fisket slettes ikke verst. Men fiskeplassene, de må du finne selv.

Adkomst

Sørvassdalen nås fra Mosjøen. Du kan gå helt fra bysentrumet, vestover inn Øydalen og gjennom Fjellskardet. Med oppakning er denne turen en god dagsmarsj. Om du har bil tilgjengelig kan du spare litt energi på å kjøre til Tverråga, som ligger fire-fem kilometer utenfor Mosjøen, og gå opp i Fjellskardet herfra.  Sti/varda rute er grei å følge både til Lavatnet og Sørvatnan. En alternativ ankomst for den som kan ta med eller låne båt/kano, er å ta ferje fra Mosjøen til Hundåla og kjøre bil inn til nordenden av Hundålvatnet (regulert). Etter å ha krysset over til dette lange vannets sørende har du Sørvassdalen foran deg. OBS: Hundålvatnet er svært vanskelig å gå langs til fots, så denne adkomsten anbefales bare med båt/kano.

Den mest brukte ruta videre fra Sørvassdalen (som likevel er lite brukt) går over fjellområdene mot fjordarmen Innervisten. Ruta er varda og går via Krongelvatnet til Bønå. Utover dette finnes det mange flotte turmuligheter sørover i nasjonalparken. Ett alternativ er å gå over høydedraget vest for Vistfjellet. Herfra kan du gå ned Nordre Austerfjorddalen til Innervisten og videre inn til Sæterdalen. Det er også flott å gå mellom til Skjørlægda. Det er fint å gå både via Gippetjønna og Innertjønnan, runde straks øst for toppen av Norfjellet og ned i Fjellskardet og videre til Skjørlægda.

Turforslag

Overnattingsmuligheter

Vefsn Jeger- og fiskerforening har en hytte ved Lavatnet, ganske langt nord i dalen. Denne er til utleie og har overnattingsplass til ti personer. Du kan lese mer om tilbudet på foreningens nettsider vjff.net.

Lenger sør står den gamle samiske boplassen til Gippe og Gunnar Njarka. Standarden er enkel, men taket er tett og ei overnatting her kan by på historisk sus! Byggene eies av Sijti Jarnge og Helgeland Museum, men nasjonalparkstyret har tilsyn med de.

Ellers byr Sørvassdalen på nok av fine teltplasser.

Av en eller annen grunn er Sørvassdalen relativt lite besøkt av turfolket, på tross av at det ligger nær byen Mosjøen, er rimelig lett å oppsøke og byr på mangfoldige naturopplevelser.

Det nord-sør-gående dalføret ligger lunt mellom golde fjellområder og er en frodig vei inn i nasjonalparken nordfra.

Sørvasselva renner gjennom hele dalen og har forma et landskap som i dag består av små og store skoger, vann og myrflater, fra Hundålvatnet i nord til Innertjørnan i sør.

Her inne finner du frodig og vakker natur. Dyrelivet er variert og fisket slettes ikke verst. Men fiskeplassene, de må du finne selv.

Turruter

Overnattingsmuligheter

Vefsn Jeger- og fiskerforening har en hytte ved Lavatnet, ganske langt nord i dalen. Denne er til utleie og har overnattingsplass til ti personer. Du kan lese mer om tilbudet på foreningens nettsider vjff.net.

Lenger sør står den gamle samiske boplassen til Gippe og Gunnar Njarka. Standarden er enkel, men taket er tett og ei overnatting her kan by på historisk sus! Byggene driftes av nasjonalparkstyret, men eies av Sijti Jarnge og Helgeland Museum.

Ellers byr Sørvassdalen på nok av fine teltplasser.