Med andre ord: En vei mellom en jevnlig besøkt del av nasjonalparken til en del som knapt brukes. Dalen kan for eksempel flettes inn i en rute som går fra vest til øst i Lomsdal-Visten, eller den kan inngå i veien via Henriksdalen mellom Lomsdalen og dalføret Laksmarkdalen/Børjedalen.

Søre Austerdalen er en spennende, liten dal som det er vanskelig å finne en helt ustrabasiøs rute gjennom. Terrenget preges av mye bratte skrenter og småjuv. Turgåere bør regne med å bruke lenger tid på etappen enn man kanskje beregner etter en rask kikk på kartene. Særlig den vestlige delen og de høyest liggende kilometerne midt i dalen er tunggåtte. En del av ruta går ellers over bergsva, som er lette å vandre på i tørt vær, men glatte i vått.

Øverst i dalen ligger en liten rekke med småvann. Disse passeres lettest på sørsiden da et stort juv blokkerer veien i nord. Hold utkikk etter en varde på høyden i vest som viser deg vegen videre!