Målt mot omgivelsene er Skjørlægda en uvanlig grønn og stedvis frodig dal i nasjonalparkens østre ytterkant. Med sin heftige barskog, myrer og små avrundede koller skiller den seg markant ut i landskapet, der den breier seg mellom fjell og vidde.

For den som tar seg tida til å utforske Skjørlægda er det mye å oppleve. Rare, krokete bjørkeskoger, myrplatåer, småkoller, elver og små og store fossefall setter et variert preg på landskapet. Lengst sør i dalføret ligger Storvatnet nydelig til, med granskog og fjellet Vistmannen ragende over seg. Oladalshytta, en rekonstruksjon over hytta som ble brukt av motstandsbevegelsen under andre verdenskrig finner du også sør i dalføret. Den er ikke merka på kartet, men følger du bekken som kommer inn i Litlvatnet fra sør, finner du den.

Dalen er lett tilgjengelig og er et relativt godt besøkt rekreasjonsområde. Blant annet Fjellgården er et populært turmål. Også utleiehytta ved Litlvatnet og den åpne Sæterskardhytta har en del besøk

Adkomst

Sandvikbakken i Eiterådalen er den mest brukte innfallsporten til Skjørlægda. Hit inn kan du kjøre med bil. Det står en informasjonstavle om området og et krigsminnesmerke der stien begynner. Veien opp byr på litt stigning, men bør være lettgått for de fleste. Ei tyngre (men spennende) rute starter ved Stormoio. Stia er bratt, men grei å følge. Fra Småtjønnan kan du fortsette ned i Skjørlægda.

Veien videre

Du kan gå mange fine ruter vestover med utgangspunktet ditt her. Den mest brukte går over Vistfjellan og mot Austerfjorden og Bønå i fjordarmen Innervisten. Denne ruta følges årlig av deltakerne i Sjøbergmarsjen og er den eneste merka rut i nasjonalparken.

Den som vil utforske mer «uoppdaget» terreng kan for eksempel gå ellom Vistmannen og Vistkjerringa til Vistvatnan  og fortsette mot Henriksdalen, eller gå over Svartvassheia og ned i Sæterdalen.  

Turforslag

Overnattingsmuligheter

Fjellgården (Eiteråfjellet) eies av Statskog, står åpen og har sengeplass til fire personer. Huset kan i utgangspunktet bare brukes én natt av gangen. Litlvasshytto, som ligger lenger sør i dalføret, eies av Vefsn Jeger- og fiskerforening, har fire køyeplasser og kan leies (les mer på vjff.net). Sæterskardhytta eies også av Statskog, har to sengeplasser og står åpen.

Ellers finnes det en rekke fine teltplasser, særlig rundt Storvatnet.