Lomsdalen rangeres av mange som selve perlen i Lomsdal-Visten. Det er ikke tilfeldig at nasjonalparken henter navn fra dalen, som ligger åpen og vakker øst for fjordarmen Storbørja, lett kledd i spredt vegetasjon, små myrer, vann og grå stein. Dalføret preges i stor grad av Lomselva, elva som dannes av Grunnvasselva og Henriksdalselva lengst øst i dalen og som renner videre ut i Strompdal. Denne passerer gjennom dalføret i vekselvis lange, rolige slynger og heftige fosser og stryk. Elva er en del Lomsdalvassdraget, et av svært få norske vassdrag som er uberørte fra kilde til fjord.

Den brede Lomsdalen har i sør en dalbunn overstrødd av små tjern. Ved ankomst fra Strompdal er disse det første du legger merke til. Lomstjønnan danner et mosaikkmønster i hele den søndre delen av dalføret, et mønster som særlig er synlig fra et av Lomsdalens mange nabofjell. Tjernene omkranses av spredte, lave furutrær. Lenger nord går vegetasjonen over i myrer, større furu, gran og løvtrær. Her sees også restene etter den gamle Lomsdal gård, som ble fraflyttet i 1933. Gårdshusene er i dag redusert til sammenraste tømmerstokker, men beliggenheten og synlig (men gjengrodd) kulturlandskap gir en liten pekepinn om hvordan livet må ha vært her ute i ensomheten. Øverst i Lomsdalen ligger Nedre Grunnvatnet. Herfra kan du fortsette opp Grunnvassdalen mot Elgvidda eller Velfjordskardet mot Måsskardet.

Adkomst

Enkleste måten å komme til Lomsdalen på er båtskyss inn Storbørja og sti derfra gjennom Sæterdalen og Strompdal. Stien er blant nasjonalparkens enkleste å følge, men er relativt kupert. Underveis passerer du den åpne Strompdalskoia. For båtskyss kan du ta kontakt med Velfjordskyss Åpnes i ny fane eller Robert Storvik (tlf: 909 29 374). 

Fra Tosbotn via Bjønnstokkvatnan og Breivatnan. Ruta er delvis vardet, men kan være vanskelig å finne. Om du skal gå mellom Midtre og Nedre kan du krysse elva ved Nedre Breivatnets utløp (kan være stor). Det er også fint å gå langs østsiden av Midtre og Nedre Breivatnet, og over i Lomsdalen herfra.

Nok et alternativ er å gå til Lomsdalen fra Tettingsdalen, via Lappskardet.

Overnattingsmuligheter

Det står en privateid, åpen koie sør for Lomsdal gård.

Det er også mulig å overnatte i jordkjelleren på Lomsdal gård. Dette er imidlertid en overnattingsmulighet som må ses på som ren nødovernatting og innbyr ikke til den store kosen. Den kan også være vanskelig å finne på den gjengrodde gårdsplassen. Men se etter en pipe i gresset, inngangen ligger vendt mot bjørkeskogen.

Lomsdalen er først og fremst et eldorado av gode teltplasser!

Turforslag