Til tross for at det er fritidshytter i begge ender av dalføret, gir området en utpreget villmarksfølelse. Her veksler landskapet mellom frodig storskog, snaue koller med tørrfuru, elvejuv og bratte fjellsider. Det er elg og rev som er de hyppigste brukerne av Laksmarkdalen/Børjedalen.

Ødemarksfølelsen er absolutt til stede når du bakser deg gjennom den stedvis voldsomt tette skogen i de lavereliggende områdene. Laksmarka/Børjedalen er nemlig ikke en dal du bare valser igjennom. Du finner riktignok gode stier i begge ender (i nord langs vestsiden av Lakselva og i sør øst for Granåselva), men videre innover mot sentrum av dalføret er det svært liten trafikk og få stier å følge. Terrenget er kronglete og flere elver vanskeliggjør fremkommeligheten ved høy vannstand. Den mest lettgåtte delen finner du i de høyestliggende områdene midt i dalen. Her veksler terrenget mellom myr og fjellflater.

Og, ja: Det er selvfølgelig laks i Laksmarka. Tidevannsstrømmen mellom Innervisten og Lakselvvatnet er innfallsport for en hel haug av sjøfisk. Disse svømmer relativt høyt opp i dalføret, noe som blant annet gjør Laksmarkvatnet til et spennende fiskevann. Fiskekort og mer informasjon fås på Aarstrand gård Åpnes i ny fane på Aursletta eller Inatur Åpnes i ny fane.

Adkomst

Dalføret kan nås via fjordarmene i begge ender. Med utgangspunkt fra Laksmark-siden kan du få båtskyss opp til Lakselvvatnet når det er flo. Til Innervisten kommer du med hurtigbåt fra Forvik eller Tjøtta.

For å starte fra Børjedal-siden trenger du båtskyss inn Storbørja.  For båtskyss kan du ta kontakt med Velfjordskyss Åpnes i ny fane eller Robert Storvik (tlf: 909 29 374).

Dalføret er et finfint utgangspunkt for turer videre i Lomsdal-Visten. Søre Austerdalen byr for eksempel på en flott rute over mot øverste del av Henriksdalen, mens Nordre Austerdalen tar deg opp over fjellet mot Vistvatnan. Ingen av disse rutene følger sti eller er merket. Kart og kompass er med andre ord helt nødvendig. Ellers er Lakselvvatnet et godt utgangspunkt for turer østover i Sæterdalen.

Turforslag

Overnattingsmuligheter

Midt i dalføret ligger Tøymvasshytta, ei hytte som ble oppført i 1963 og som tjente som husvære for linjearbeiderne i området. I dag eies hytta av Vevelstad kommune. Den står åpen for turgjengere. Hytta har ti sengeplasser. Den har enkel utrustning.