Ruta gjennom Henriksdalen er kanskje først og fremst kjent som transportetappen mellom Lomsdalen og de høyereliggende områdene mot Vistfjella. Det er likevel ingen grunn til å skynde seg gjennom her. Henriksdalen er et koselig, lite dalføre og tåler en nærmere kikk.

Spesielt steinhelleren nordøst i dalen, er vel verdt et besøk.

Om du kommer fra Lomsdalen beveger du deg nå ut i nasjonalparkens mer øde områder. Du bør ha nok av plass å boltre deg på. Du beveger deg ned i en dal prega av lettkupert terreng, små vann og mye stein. Særlig Henriksdalselva setter preg på landskapet, der den slynger seg sørover mot Lomsdalen.

Henriksdalen kan nås fra Lomsdalen. Dette innebærer kryssing av Lomselva, noe som kan gjøres på brua øst for gamle Lomsdalen gård.

Det er ellers mulig å komme seg til Henriksdalen vestfra via Søre Austerdalen eller nordfra via Visttindan eller Vistvatnan. Det er noen varder gjennom selve dalen, men de er vanskelige å følge.

Turruter

Stormoio (Eiterådal) -Lomsdalen

Overnattingsmuligheter

Steinhelleren i dalen er litt vanskelig å finne, men er vel verdt strevet. Den utgjøres av to kjempesteiner som står lent mot hverandre under en bratt skrent på østsiden ganske høyt oppe i dalen. Her er det plass til cirka to personer. Muligens er det også ved her – husk å samle nytt brensel til de som kommer etter deg.

Ellers er det flust av fine teltplasser mellom all steinen.