Njarke er gammelt reinbeiteland. Allerede i sagaene står det beskrevet når Tore Hund dro fra Helgelandskysten for å besøke «finnkongen». Sporene fra gammel tids tradisjonelle bruk er ofte vanskelige å få øye på, men hvis du også er en av de som har fått hjelp av en strategisk plassert varde i et ellers vanskelig terreng eller har tilbrakt ei regnværsnatt under en heller, så send en vennlig tanke til de som gikk her før oss.

I dag er stort sett hele nasjonalparken del av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og det er helårs reindrift i nasjonalparken.