Viste du at grottene er en av årsakene til at Lomsdal-Visten ble nasjonalpark? I grottene kan hjelpe oss å fortelle noe om blant annet klimaforandringer og dyre- og menneskeliv i tidligere tider m masterstudenter fra Universitetet i Bergen har i to uker jobbet med kartlegging, så nå får vi vite mer om en del av grottene. Grotter er en av de mest sårbare naturtypene vi har og skal man besøke grotter må man følge grottereglene: Ta ingen ting – bare bilder. Etterlat ingenting – bare fotavtrykk (og knapt nok det). Drep ingenting – bare tid.

Bilde av en person som er på vei inn i ei grotte