Padling i Vistenfjorden

Vakre Vistenfjorden går for å være Norges reneste fjord og et fantastisk padlemål! Den erfarne padleren kan ta en langtur inn hele fjorden og opp til Lakselvvatnet og Sæterelva. Men i Visten er det også flotte muligheter for deg som vil padle kortere turer, kombinert...

les mer

Læhkoeh biejjine!

6. februar er samefolkets dag. Viste du at det samiske navnet på nasjonalparken er Njaarken vaarjelimmiedajve og at Njaarke er navnet på hele fjellrekka fra Vefsnfjorden og ned til Namdalen?

les mer

Beinprøver sendes til datering

I august kartla fem masterstudenter fra Universitetet i Bergen grotter på Elgfjellet Lomsdal-Visten. I grottene fant de også en del beinrester. Noen av disse ble det tatt prøver av og nå sendes prøvene til C-14 datering og DNA-testing. Vi er spente på hva de finner ut!

les mer

Følg oss på Facebook for flere oppdateringer.

Storbørja. Foto Carl Norberg.

Om nasjonalparken

Lomsdal-Visten nasjonalpark, eller Njaarken varjelimmiedajve som er det sørsamiske navnet, er et unikt stykke Helgelandsnatur med fjorder, grotter, skog, høyfjell og topper.

Innfallsporter

Nasjonalparken har fem hovedinnfallsporter. På disse stedene er det tilrettelagt med parkeringsplasser og informasjonsskilt.

På veg mot Stavassgården. Foto Carl Norberg.

Innfallsporter

Nasjonalparken har fem hovedinnfallsporter. På disse stedene er det tilrettelagt med parkeringsplasser og informasjonsskilt.

Hvor går turen? Vistkjerringa til venstre og majestetiske Vistmannen til høyre.Foto: Anne Krutnes.

Opplev Lomsdal-Visten

Tur- og fisketips, reise og overnatting.

Flora, fauna og geologi

En stor variasjon av naturtyper gir grunnlag for rikt fugle- og dyreliv.

Flora, fauna og geologi

En stor variasjon av naturtyper gir grunnlag for rikt fugle- og dyreliv. 

Jaktfalk (foto Steinar Myhr). Rødrev (foto Carl Norberg). Mycena (sopp – foto Carl Norberg)

Ved Ole, Jorg og Sara Kvitfjells kaffebål i Feitskardet. Repro Helgeland Museum.

Historie – de som var her før oss

Noe av det mest fascinerende i Lomsdal-Visten/Njaarke er sporene etter de som har levd og virket her. 

Historie – de som var her før oss

Noe av det mest fascinerende i Lomsdal-Visten/Njaarke er sporene etter de som har levd og virket her.

Reindrift

Nesten hele nasjonalparken ligger i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, i tillegg til at Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt bruker et mindre område i sør.

Rein i gjerdet. Foto Carl Norberg.

Reindrift

Nesten hele nasjonalparken ligger i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, i tillegg til at Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt bruker et mindre område i sør.

Nasjonalparkstyret på befaring i Innervisten. Foto Carl Norberg.

Forvaltning og oppsyn

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Njaarken vaarjelimmiedajve/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. 

Forvaltning og oppsyn

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Njaarken vaarjelimmiedajve/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde.